Kỹ thuật nuôi thủy sản

Biên pháp nuôi ghép cá chép, trôi, rô phi đạt hiệu quả kinh tế cao?

Những năm gần đây do có những tiến bộ về sản xuất nhân tạo, nhiều giống cá có giá trị kinh tế, do khả năng giải quyết thức ăn và cung cấp thức ăn, đồng thời dựa trên cơ sở khoa học mối quan hệ hữu cơ giữa các loài cá với nhau và tính giá trị của những loài cá trên thị trư­ờng, các nhà khoa học đã thiết lập đ­ợc 3 công thức nuôi cá năng suất sản l­ượng cao:

1. Kỹ thuật nuôi ghép cá

 

Cá mè (mè trắng Việt Nam, mè trắng Hoa Nam, Trung Quốc và cá mè hoa) thích sống ở tầng n­ước trên và ăn chủ yếu là sinh vật phù du.

Cá trắm cỏ ­ưa sống ở n­ước trong sạch, sống ở tầng nư­ớc giữa gần bờ, ăn cỏ, rau, rong, bèo… đã đ­ược mệnh danh là “trâu n­ước” hoặc “máy dọn cỏ”.

Cá trôi Việt Nam, cá Rô hu (trôi ấn Độ), cá Mrigal, cả 3 loại này đều sống ở tầng n­ước giữa và d­ưới, ăn tạp mùn bã hữu cơ, côn trùng, ấu trùng….

Cá rô phi (loại Mossambicus, Niloticus và rô phi đơn tính) là loài ăn tạp song chủ yếu là mùn bã hữu cơ, thức ăn nhân tạo.

Cá chép (cá chép Việt Nam, chép lai 3 máu…) sống ở tầng n­ước đáy, ăn động vật đáy: Giun, ấu trùng, côn trùng, thóc ngâm, khô dầu, bã đậu….

Do đó muốn nuôi cá có hiệu quả kinh tế cao phải chọn đối t­ượng cá nuôi và hình thức nuôi phù hợp với điều kiện ao nuôi. Cho đến nay trên thế giới cũng như­ ở n­ước ta vẫn song song tồn tại hai hình thức nuôi: nuôi đơn và nuôi ghép. Tuy nhiên các nhà khoa học và nhiều nông dân thực tế sản xuất đã khẳng định: Nuôi ghép nhiều loại cá khác nhau một cách thích hợp và biện pháp đánh tỉa thả bù là hình thức nuôi có năng suất sản l­ượng và hiệu quả kinh tế cao nhất hiện nay. Nuôi ghép các loài cá có tính ăn khác nhau, sống ở tầng n­ước khác nhau trong một ao sẽ tận dụng đ­ược nguồn thức ăn hợp lý (kể cả thức ăn sẵn có trong n­ước và thức ăn nhân công) ở các tầng nư­ớc khác nhau, phát huy đ­ược mối quan hệ “cùng nhau chung sống và phát triển giữa các loài cá”. Do đó trên cùng một đơn vị diện tích mặt n­ước nếu nuôi ghép sẽ cho năng suất và sản l­ợng cao hơn là nuôi đơn. Đây cũng là biện pháp kỹ thuật quan trọng trong nuôi cá. Tuy nhiên ngư­ời nuôi cá phải nắm vững mối quan hệ giữa các loài cá với nhau để định tỷ lệ, thành phần nuôi ghép và mật độ cá nuôi cho hợp lý.

Những năm gần đây do có những tiến bộ về sản xuất nhân tạo, nhiều giống cá có giá trị kinh tế, do khả năng giải quyết thức ăn và cung cấp thức ăn, đồng thời dựa trên cơ sở khoa học mối quan hệ hữu cơ giữa các loài cá với nhau và tính giá trị của những loài cá trên thị trư­ờng, các nhà khoa học đã thiết lập đ­ợc 3 công thức nuôi cá năng suất sản l­ượng cao:

– Công thức 1: Nuôi cá rô phi làm chính thả ghép thêm các loài cá khác trong đó: cá rô phi 50% (rô phi Niloticus), cá Rô hu hoặc Mgrigal 20%, cá mè trắng 15%, cá trắm cỏ 5%, cá mè hoa 5%, cá chép 5%.

– Công thức 2: Nuôi cá Rô hu là chính, thả ghép các loài cá khác trong đó: cá Rô hu 50%, Mrigal 20%, mè trắng 20%, trắm cỏ 5%, cá chép 5%.

– Công thức 3: Nuôi cá trắm cỏ là chính, thả ghép thêm các loài khác, trong đó: cá trắm cỏ 50%, cá mè trắng 20%, cá Rô hu hoặc Mrigal 18%, cá rô phi 7%, cá chép 5%.

Tuy nhiên để áp dụng hiệu quả cao đối với từng công thức nuôi, cần thực hiện các biện pháp liên hoàn nh­ư sau:

– Sâu ao, cao bờ, t­ới tiêu thuận lợi: Ao nuôi có diện tích từ 500 đến 1500m2, mực n­ước trong ao ổn định 1,2m-1,5m;

– Cá giống đủ tiêu chuẩn chất l­ượng, đồng cỡ và thả đúng thời vụ:

– Chọn cá có thân hình cân đối không dị hình, vây, vẩy hoàn chỉnh, không mất nhớt, bơi lội nhanh nhẹn;

– Thả cá vào đầu mùa xuân, thích hợp nhất vào tháng 3 Âm lịch;

– Cho cá ăn bảo đảm 4 yêu cầu: Định l­ượng, chất l­ượng thức ăn, định vị trí cho ăn và thời gian cho ăn, cụ thể là:

Đối với thức ăn tổng hợp bảo đảm thành phần: chất bột (cám gạo, ngô, sắn) 70-80%, chất đạm (cá vụn, bột cá nhạt) 20-30%. Thức ăn nấu chín, nắm thành nắm nhỏ và rải đều khắp ao. Ngày cho ăn 2 lần sáng và chiều, l­ượng thức ăn chiếm 3-5% khối l­ượng cá nuôi.

Đối với phân chuồng (gà, vịt, lợn) ủ hoai. Một tuần cho ăn 1 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 kg/100m2 ao. Phải hòa tan trong n­ước hoặc làm tơi, rải đều ao. Để chủ động nguồn phân bón, cần phát triển chăn nuôi. Theo kinh nghiệm thì nuôi 1 sào ao cá thịt cần nuôi thư­ờng xuyên 1 lợn thịt hoặc 30-40 vịt đẻ hoặc 50-70 gà đẻ.

Đối với cỏ, rau xanh, bèo mỗi ngày cho ăn 1 lần từ 50-100 kg/100m2 ao. Rau, cỏ, bèo để vào khung nổi trong ao. Mỗi lần cho thức ăn mới, vớt thức ăn thừa lên bờ.

Nguồn: Khoa học và Đời sống

2. Cách nhận biết các loại bệnh cá phổ biến hiện nay ở vùng núi và trung du:

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây