Xuất khẩu thủy sản

Biến động về XK tôm Việt Nam sang thị trường Nhật

Trong nhiều năm qua, Mỹ, Nhật Bản và EU là 3 khu vực tiêu thụ tôm mạnh nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm XK tôm sang Nhật đang theo đà sụt giảm đáng kể.

Trong nhiều năm qua, Mỹ, Nhật Bản và EU là 3 khu vực tiêu thụ tôm mạnh nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm XK tôm sang Nhật đang theo đà sụt giảm đáng kể.

Trong năm 2010, XK tôm Việt Nam sang tất cả các thị trường thế giới đều tăng trưởng rất khả quan, riêng 3 thị trường lớn Mỹ, Nhật Bản và EU là những thị trường dẫn đầu, với tổng giá trị đạt trên 1,474 tỷ USD chiếm gần 70% tổng giá trị XK tôm của Việt Nam (2,106 tỷ USD). Việt Nam là nhà XK tôm lớn nhất cho Nhật

Năm 2011, đã có những thay đổi đáng kể trong XK tôm sang thị trường này, trong khi đó XK mặt hàng này sang các thị trường lớn và nhỏ khác đều tăng trưởng tốt.

Theo số liệu XK tôm thế giới sang Nhật Bản, 4 tháng đầu năm nay Việt Nam đang mất dần vị trí là nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường Nhật Bản.

Hiện tại, Thái Lan đã soán ngôi dẫn đầu, Inđônêxia đứng thứ hai và tiếp đó mới đến Việt Nam.

Sau khi tăng trưởng khá trong quý I/2011, XK tôm Việt Nam sang Nhật Bản bắt đầu giảm sút liên tục trong mấy tháng gần đây. Cụ thể, về giá trị tháng 4 giảm 14,7% , tháng 5 giảm nhẹ 3,4%, tháng 6 tiếp tục giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái

Những khó khăn chính mà các DN chế biến và XK tôm đang phải đối phó hiện nay là thiếu nguyên liệu do sản lượng thu hoạch giảm do dịch bệnh, lãi suất vay ngân hàng tăng cao, chi phí nhân công cao, nhưng yếu tố ảnh hưởng lớn tới XK tôm của Việt Nam sang Nhật Bản chính là vấn đề dư lượng hoá chất và kháng sinh cấm.

VASEP

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây