Tin tức thủy sản

Bến Tre:Tăng cường hỗ trợ và quản lý tàu cá

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các ngành và địa phương chủ động tuyên truyền, động viên và có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ ngư dân vẫn khai thác thủy sản bình thường trên vùng biển của Việt Nam.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các ngành và địa phương chủ động tuyên truyền, động viên và có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ ngư dân vẫn khai thác thủy sản bình thường trên vùng biển của Việt Nam.

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hỗ trợ và quản lý tàu cá (Công văn số 1569/BNN-TCTS ngày 6/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường hỗ trợ ngư dân và ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài).

Bến Tre:Tăng cường hỗ trợ và quản lý tàu cá

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các ngành và địa phương chủ động tuyên truyền, động viên và có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ ngư dân vẫn khai thác thủy sản bình thường trên vùng biển của Việt Nam.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá lại việc tổ chức đánh bắt theo tổ, đội trong thời gian qua và xây dựng phương án tiếp tục thực hiện theo phương thức đánh bắt này.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh tổ chức triển khai việc hướng dẫn xử lý tình huống nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm vùng biển các nước, hoặc móc nối tổ chức đưa tàu cá đi khai thác bất hợp pháp tại các nước khác.

Mọi tàu cá khai thác tại vùng biển của các nước chưa có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản) là bất hợp pháp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án thí điểm trang bị thiết bị ghi hình cho các tổ, đội, cơ chế thông tin, báo cáo các tình huống xảy ra trên biển cho các lực lượng chức năng nhằm hỗ trợ phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Tiếp tục thực hiện các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ, khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá việc hỗ trợ ngư dân khai thác gần bờ chuyển đổi nghề, báo cáo đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây