Tin tức thủy sản

Bến Tre: Ngưng nhập và thả giống tôm sú

Kết quả quan trắc của Sở NN – PTNT Bến Tre thì tôm sú nuôi tại các xã ven biển trên địa bàn tỉnh đang bị bệnh đốm trắng và dịch bệnh vẫn phát tán chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo: Từ ngày 1/5/2011, tạm ngưng nhập, thả giống tôm sú nuôi với mọi hình thức trên địa bàn huyện Bình Đại, đến khi có văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh.

Theo đó Sở NN – PTNT chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan truyền thông, các đoàn thể và địa phương để thông tin, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm; đẩy mạnh các hoạt động quan trắc môi trường, thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh để tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo thời gian thả giống nuôi tiếp theo. UBND huyện Bình Đại thành lập các chốt kiểm tra việc nhập giống và thả giống tôm biển trên địa bàn…

Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 09/05/2011

Bình luận tại đây