Tin tức thủy sản

Bến Tre : Hoàn thành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất vào ngày 30-7-2011. Có 337.530 phiếu điều tra hộ, 78 phiếu trang trại, 147 phiếu xã và 1.290 phiếu hộ điều tra mẫu được thực hiện; có 2.408 điều tra viên tham gia thu thập số liệu tại 2.139 địa bàn.

Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất vào ngày 30-7-2011. Có 337.530 phiếu điều tra hộ, 78 phiếu trang trại, 147 phiếu xã và 1.290 phiếu hộ điều tra mẫu được thực hiện; có 2.408 điều tra viên tham gia thu thập số liệu tại 2.139 địa bàn.

Ông Huỳnh Văn Tươi – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết, quá trình điều tra nhận được sự hợp tác tốt của các hộ nên cuộc điều tra được thực hiện thuận lợi, theo đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra. Hiện tại, các xã đang trong quá trình nghiệm thu kết quả. Đến giữa tháng 8-2011, cấp huyện nghiệm thu kết quả điều tra của cấp xã và tỉnh sẽ nghiệm thu kết quả điều tra của cấp huyện vào giữa tháng 9-2011. Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản sẽ công bố kết quả vào cuối năm 2011.

Bến Tre : Hoàn thành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Ảnh minh họa (internet)

Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản được thực hiện từ ngày 1-7-2011 và kết thúc vào ngày 31-7-2011, theo quyết định số 1785 của Chính phủ. Cuộc tổng điều tra nhằm thu thập thông tin về thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; năng lực sản xuất, tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tới môi trường; phát triển kinh tế trang trại; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản); thực trạng nông thôn (thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn).thông tin về cư dân nông thôn (điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn).

Đây là lần thứ 4, cả nước thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (5 năm thực hiện một lần).

http://thuyhaisan.net : tổng điều tra nông thôn, điều tra thủy sản, tổng điều tra nông nghiệp

Bình luận tại đây