Kỹ thuật nuôi thủy sản

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 16.8, Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Thủy sản ở Quảng Nam và tiến bộ kỹ thuật trong thủy sản”. Kỹ sư Lâm Thị Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư chủ trì đợt tập huấn.

Ngày 16.8, Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Thủy sản ở Quảng Nam và tiến bộ kỹ thuật trong thủy sản”. Kỹ sư Lâm Thị Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư chủ trì đợt tập huấn.

 

Tham dự có khoảng 50 thành viên là khuyến nông viên, cán bộ nông nghiệp toàn tỉnh. Đợt tập huấn xoay quanh chủ đề: tổng quan về thủy sản Việt Nam, kỹ thuật nuôi bán thâm canh cá điêu hồng trong ao, kỹ thuật nuôi ghép cá nước ngọt, tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở Quảng Nam và giải pháp giảm thiểu, thích ứng…

B.L

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây