Tin tức thủy sản

An Giang nuôi tôm càng xanh thử nghiệm trong ruộng lúa

nuôi tôm càng xanh

nuôi tôm càng xanh

UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt Dự án xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa nâng cao năng suất và lợi nhuận ở huyện Thoại Sơn.

 

UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt Dự án xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa nâng cao năng suất và lợi nhuận ở huyện Thoại Sơn.

 

nuôi tôm càng xanh

Nuôi tôm càng xanh

Dự án được thực hiện trong 11 tháng, từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2013. Mục đích của Dự án là nhằm ứng dụng tốt các giải pháp công nghệ có tác động để cải thiện chất lượng nước và sức sản xuất sinh học từ hệ thống nuôi, góp phần nâng cao tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, năng suất và lợi nhuận cho người nuôi tôm càng xanh trong trong ruộng lúa ở huyện Thoại Sơn, góp phần khôi phục lại vùng luân canh tôm – lúa và đa dạng sản phẩm nông nghiệp.

Dự kiến, sẽ xây dựng 3 mô hình nuôi tôm càng xanh luân canh trong ruộng lúa ở huyện Thoại Sơn.

Thủy hải sản

Bình luận tại đây