Tin tức thủy sản

An Giang chi 8,3 tỷ đồng xây dựng thí điểm chuỗi liên kết dọc cá tra

Ban Điều hành kế hoạch thí điểm xây dựng chuỗi liên kết dọc cá tra, cá basa tỉnh An Giang cho biết, từ nay đến cuối năm 2012, An Giang sẽ thực hiện xây dựng mô hình thí điểm chuỗi liên kết dọc cá tra tại 3 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, gồm: Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (ANGIFISH) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An (TAFISHCO).

Ban Điều hành kế hoạch thí điểm xây dựng chuỗi liên kết dọc cá tra, cá basa tỉnh An Giang cho biết, từ nay đến cuối năm 2012, An Giang sẽ thực hiện xây dựng mô hình thí điểm chuỗi liên kết dọc cá tra tại 3 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, gồm: Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (ANGIFISH) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An (TAFISHCO).

Kinh phí thực hiện chương trình là 8.330 triệu đồng, trong đó, Ban Quản lý chuỗi liên kết dọc (thuộc các doanh nghiệp chế biến) đầu tư 4.458 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 53,5%; chương trình FSPS II – Bộ Nông nghiệp hỗ trợ 2.772 triệu đồng, ngân sách Nhà nước 1.100 triệu đồng.

T.N

Bình luận tại đây