Xuất khẩu thủy sản

An Giang : Agifish được miễn kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa ký quyết định công nhận 9 doanh nghiệp được ưu tiên miễn kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu theo Thông tư 63 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

Tổng cục Hải quan vừa ký quyết định công nhận 9 doanh nghiệp được ưu tiên miễn kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu theo Thông tư 63 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan.

An Giang : Agifish được miễn kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

Trong số 9 doanh nghiệp ưu tiên, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish) là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh An Giang được hưởng chế độ ưu tiên của ngành Hải quan về việc miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thời gian qua, Công ty Agifish chấp hành tốt các quy định pháp luật Nhà nước và đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 100 triệu USD/ năm. Theo lộ trình phát triển của ngành Hải quan Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, hàng hóa của các “doanh nghiệp ưu tiên” không chỉ được ưu tiên miễn kiểm tra khi xuất khẩu mà còn được miễn kiểm tra nhập khẩu vào các quốc gia.

HÒA BÌNH

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây