Tin tức thủy sản

An Giang: 12 mô hình sản xuất giống lươn đồng hiệu quả

Thực hiện Dự án “Phát triển mô hình sản xuất giống lươn đồng bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo tại An Giang”, đến nay, có 12 mô hình đã thu được trứng và ương được lươn hương (cỡ 1.000-3.000 con/kg) với tổng lượng lươn hương đạt được 10.000 con.

Thực hiện Dự án “Phát triển mô hình sản xuất giống lươn đồng bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo tại An Giang”, đến nay, có 12 mô hình đã thu được trứng và ương được lươn hương (cỡ 1.000-3.000 con/kg) với tổng lượng lươn hương đạt được 10.000 con.

An Giang: 12 mô hình sản xuất giống lươn đồng hiệu quả

Dự án do Trung tâm Giống thủy sản An Giang thực hiện trong 12 tháng. Để giúp nông dân thực hiện tốt mô hình, trung tâm đã tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và thực hành tự ứng dụng quy trình, tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật, nắm được các phương pháp xây dựng và xử lý có khoa học trong quá trình sản xuất giống.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây