Thủy sản nước ngoài

Ấn Độ: khai thác hơn 80% của nguồn lợi biển

Ngày 23/8, Chính phủ Ấn Độ cho biết mặc dù có số lượng hạn chế tàu đánh bắt xa bờ nhưng nước này vẫn có thể khai thác trên 80% nguồn lợi biển.

Trong một chất vấn, Bộ trưởng Nông nghiệp Sharad Pawar cho biết: “Số lượng tàu khai thác đại dương có hạn” nhưng Ấn Độ vẫn có thể khai thác tới 82% nguồn lợi biển hiện có.

 

Ngày 23/8, Chính phủ Ấn Độ cho biết mặc dù có số lượng hạn chế tàu đánh bắt xa bờ nhưng nước này vẫn có thể khai thác trên 80% nguồn lợi biển.

Trong một chất vấn, Bộ trưởng Nông nghiệp Sharad Pawar cho biết: “Số lượng tàu khai thác đại dương có hạn” nhưng Ấn Độ vẫn có thể khai thác tới 82% nguồn lợi biển hiện có.

Bộ trưởng cho biết chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ ngư dân trong việc mua tàu đánh bắt xa bờ và tàu lưới giã đánh bắt thủy sản vùng biển đại dương.

Chính phủ nước này sẽ khẩn trương có các quyết định liên quan đến các đơn xin mua tàu, thuyền đánh cá. Hiện nay mới có bốn yêu cầu hỗ trợ đang chờ xử lý và có thể sẽ sớm được giải quyết.

SeafoodSource

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây