Thủy sản nước ngoài

Achentina: Sản lượng cá đuối cao kỷ lục trong vùng biển chung với Uruguay

Ủy ban Kỹ thuật Biển hỗn hợp Achentina- Uruguay (CTMFM) đã ấn định hạn ngạch khai thác cá mập (Mustelus spp.) và cá đuối (Rajidae) trong vùng khai thác chung (CFZ) giữa 2 nước lần lượt là 4.000 tấn và 9.000 tấn, nhằm duy trì ổn định nguồn lợi. Hai bên cũng thỏa thuận trao đổi dữ liệu khai thác hằng tháng trong vùng biển này.

Ủy ban Kỹ thuật Biển hỗn hợp Achentina- Uruguay (CTMFM) đã ấn định hạn ngạch khai thác cá mập (Mustelus spp.) và cá đuối (Rajidae) trong vùng khai thác chung (CFZ) giữa 2 nước lần lượt là 4.000 tấn và 9.000 tấn, nhằm duy trì ổn định nguồn lợi.

Achentina: Sản lượng cá đuối cao kỷ lục trong vùng biển chung với Uruguay

Hai bên cũng thỏa thuận trao đổi dữ liệu khai thác hằng tháng trong vùng biển này.

Tổng cục Thủy sản Achentina cho biết, sản lượng cá mập của nước này từ 01/01 tới 15/6/2011 là 3.762 tấn, thấp hơn 4.470 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cá đuối là 11.734 tấn, cao hơn 10.876 tấn so với cùng kỳ năm 2010.

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây