Phóng sự thủy sản

5 năm với mục tiêu nước sạch nông thôn

Sau gần 5 năm (2006-2010) triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT), đã nâng cao được tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (HVS), đồng thời góp phần tác động tích cực đến nhận thức, đời sống và sức khỏe của hầu hết người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 5 năm (2006-2010) triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT), đã nâng cao được tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (HVS), đồng thời góp phần tác động tích cực đến nhận thức, đời sống và sức khỏe của hầu hết người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư các công trình cấp nước tập trung có công nghệ xử lý hiện đại, góp phần tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch.

Sau gần 5 năm triển khai, Chương trình NS&VSMTNT đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện và nâng dần mức sống của người dân, giảm được một số bệnh liên quan đến sử dụng nước, thay đổi dần tập quán lạc hậu trong đời sống người dân vùng nông thôn của tỉnh.

Theo Trung tâm NS&VSMTNT Hậu Giang, sở dĩ tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước HVS toàn tỉnh tăng, trong giai đoạn từ 2006-2010, do nguồn vốn đầu tư cho nước sạch nông thôn từ ngân sách Trung ương đã tăng lên, đặc biệt sau khi có vốn của 3 nhà tài trợ nước ngoài gồm Úc, Đan Mạch và Hà Lan. Trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã xây dựng mới 16 công trình cấp nước tập trung quy mô trung bình, 45 công trình cấp nước tập trung quy mô nhỏ (trạm cấp nước mini) và gần 10.900 bộ lọc nước và lu chứa nước mưa. Với việc phát triển các công trình cấp nước tập trung quy mô trung bình, giảm dần xây dựng các trạm cấp nước mini, góp phần quan trọng tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước HVS trên toàn tỉnh.

Nếu so sánh với chỉ tiêu 82% hộ nông thôn sử dụng nước HVS, trong đó chỉ tiêu về nước sạch phải đạt trên 50% theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, thì chưa thực hiện được. Đến hết năm 2010, tỷ lệ người dân nông thôn của tỉnh được sử dụng nước HVS chỉ đạt 81,7%. Còn người dân nông thôn sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02 đạt khoảng 40%, trong đó có gần 120.000 người được sử dụng từ các hệ thống cấp nước tập trung, chiếm khoảng 20,6%.

Theo Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Hậu Giang, nhìn chung trong công tác chỉ đạo điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia về NS&VSMTNT chưa được phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng. Một số đơn vị thực hiện chương trình còn khá lúng túng, đặc biệt là khâu phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm. Chưa kể là việc phân bổ vốn thực hiện theo kế hoạch cho các địa phương còn khá dàn đều và không có vốn đối ứng cho chương trình theo quy định. Công tác kiểm tra, đôn đốc cũng như tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình về cấp trên chưa giao trách nhiệm cho một đơn vị cụ thể phụ trách. Nguyên nhân cơ bản là do chậm thành lập Ban chỉ đạo chung về NS&VSMTNT (đến tháng 8-2009 mới có Quyết định thành lập và đến tháng 11-2009 mới ban hành quy chế hoạt động).

Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Ngô Minh Hùng cho biết thêm, đặc thù của các công trình cấp nước nông thôn thường được xây dựng ở vùng sâu, vùng xa nên công tác đầu tư xây dựng và quản lý khai thác gặp khá nhiều khó khăn và chi phí cao. Trong khi hoạt động thì theo hướng phục vụ, phúc lợi, từ đó nguồn thu không đủ chi theo hướng tính đúng tính đủ. Do đó, nhiều công trình cấp nước khi xuống cấp, hư hỏng nhưng nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo còn quá hạn chế, không đáp ứng theo yêu cầu. Riêng vốn đầu tư xây dựng mới các Trạm cấp nước so với số lượng và quy mô thì không đạt theo kế hoạch và quy hoạch đề ra, còn kinh phí đầu tư chủ yếu từ vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phân bổ là chính. Điểm khó khăn lớn nhất ở đây là khâu huy động nguồn vốn trong dân và từ các thành phần kinh tế khác.

Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử sụng nước HVS (2004 – 2010)

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây