Xuất khẩu thủy sản

380 DN được phép XK thủy sản sang EU

Theo VASEP, Tổng vụ Sức khỏe và Bảo vệ người tiêu dùng của Ủy ban Châu Âu vừa công nhận thêm 2 doanh nghiệp đăng ký bổ sung và 28 doanh nghiệp thay đổi thông tin trong danh sách các doanh nghiệp Việt Nam được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU.

Theo VASEP, Tổng vụ Sức khỏe và Bảo vệ người tiêu dùng của Ủy ban Châu Âu vừa công nhận thêm 2 doanh nghiệp đăng ký bổ sung và 28 doanh nghiệp thay đổi thông tin trong danh sách các doanh nghiệp Việt Nam được phép chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU.

Như vậy, cho đến nay, đã có 380 DN Việt Nam được phép chế biến xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

Thanh Sơn

http://thuyhaisan.net : Sưu tầm

Bình luận tại đây