Phóng sự thủy sản

130.000 tấn hàng hóa sẽ cập cảng Hà Tĩnh trong tháng 9

Phòng kinh tế thương vụ ( Cty CP Cảng Vũng Áng – Việt Lào) vừa thông báo sẽ có khoảng 130.000 tấn hàng hóa được bốc dỡ tại 2 cảng Vũng Áng và Xuân Hải. Trong đó, 114.000 tấn ở cảng Vũng Áng và ở cảng Xuân Hải là 14.100 tấn. Phòng kinh tế thương vụ ( Cty CP Cảng Vũng Áng – Việt Lào) vừa thông báo sẽ có khoảng 130.000 tấn hàng hóa được bốc dỡ tại 2 cảng Vũng Áng và Xuân Hải. Trong đó, 114.000 tấn ở cảng Vũng Áng và ở cảng Xuân Hải là 14.100 tấn.

130.000 tấn hàng hóa sẽ cập cảng Hà Tĩnh trong tháng 9

Tàu ăn hàng tại Cảng Vũng Áng

Lượng hàng hóa được bốc dỡ tại cảng Vũng Áng chủ yếu là gỗ dăm (hơn 100.000 tấn) của 2 công ty: VIJACHIF, HANVIHA. Số còn lại là hàng thiết bị và cọc bê tông của các chủ hàng: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Dự án Formosa, Cty Phan Vũ.

Hàng qua cảng Xuân Hải bao gồm: gỗ dăm, quặng, than cám của các công ty: Thanh Thành Đạt, Mangan, Than Nghệ Tĩnh

Tin,ảnh: Hoài Nam

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây