Tin tức thủy sản

101ha nuôi cá tra đang “treo ao”

Đến cuối tháng 7, toàn tỉnh thả nuôi 1.215ha cá tra, đạt 60,76% kế hoạch năm, trong đó đang nuôi 661ha.

Đến cuối tháng 7, toàn tỉnh thả nuôi 1.215ha cá tra, đạt 60,76% kế hoạch năm, trong đó đang nuôi 661ha.

 

Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Á Châu (CCN. Bình Thành)

Cùng thời điểm này, có 101ha đang treo ao (thu hoạch 2 tháng không thả nuôi lại). Thị trường cá tra thương phẩm hiện nay tập trung cho cỡ cá có trọng lượng 0,7-0,9kg/con, giá đang dao động 23.000-24.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng và phương thức thanh toán.

Với giá này, người nuôi có lãi ít vì thức ăn, thuốc thú y, nhiên liệu, vật tư tăng liên tục.

TN

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây