Phóng sự thủy sản

1.000 tàu đánh cá xa bờ sẽ được hỗ trợ nhiên liệu

Theo Sở NN-PTNT, thực hiện Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 7 đến cuối năm 2011, Sở có kế hoạch phân bổ, hỗ trợ nhiên liệu cho khoảng 1.000 tàu đánh cá xa bờ, thường xuyên khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và vùng DK1.

Theo Sở NN-PTNT, thực hiện Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 7 đến cuối năm 2011, Sở có kế hoạch phân bổ, hỗ trợ nhiên liệu cho khoảng 1.000 tàu đánh cá xa bờ, thường xuyên khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và vùng DK1.

Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 11, mỗi tháng có 200 tàu đánh cá được hỗ trợ nhiên liệu. Riêng tháng 12.2011, Sở có kế hoạch dự phòng hỗ trợ nhiêu liệu với các trường hợp bổ sung hoặc phát sinh.

1.000 tàu đánh cá xa bờ sẽ được hỗ trợ nhiên liệu

Được biết vừa qua, Sở NN-PTNT đã rà soát, kiểm tra hàng ngàn tàu đánh cá chuyên khai thác xa bờ công suất từ 90 CV trở lên, trình UBND tỉnh thẩm định đủ điều kiện hỗ trợ nhiên liệu. Đợt đầu tiên, có 1.600 tàu đánh cá được đưa vào diện xét hỗ trợ.

Trường Sơn

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây